מחנות מעצר אפריקה, המחנה בקרתגו, סודן - הודעות רשמיות בריטיות

10.01.1945 - 09.10.1945

סימול התיק : כ 15 - 3/ 1

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ15 -3_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוזר רשמי לגבי התנאים במחנה המעצר בסודן. הוראות לגבי משלוח
וקבלת מכתבים וחבילות.
דיווח מעתון הצופה על העברת העצורים מאריתריאה לסודן.