מחנות מעצר אפריקה, המחנה בסמבל, אריתריאה - ידיעות היום, ביולטין אינפורמטיבי יומי, מס' 1-34 (כתב יד)

24.10.1944 - 08.12.1944

סימול התיק : כ 15 - 2/ 26/ 1

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -2_26_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

דיווחים על המתרחש בעולם: מהלכי מלחמת העולם השניה. רצח הלורד
מוין. השואה.
המתרחש בארץ ישראל: דיווחים שוטפים. קטעים מהעתונות שמתפרסמת
בא"י. התבטאויות אישים בבריטניה לגבי א"י. גירושים נוספים
לאריתריאה.
ידיעות מנהליות וארגוניות פנימיות, מחיי המחנה.חומר כפול במיכל
כ -24.