מחנות מעצר אפריקה, המחנה בסמבל, אריתריאה - ועד ברית הצה"ר במחנה - התכתבות עם שונים

23.11.1944 - 14.02.1947

סימול התיק : כ 15 - 2/ 22

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -2_22.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם מוסדות הצ"ח והצה"ר בארץ ישראל בנושא:
ביקורת על עצם ההגליה, תנאי החיים, דרישה לביטולה והחזרתם ארצה.
דרישה לכינוס מיוחד של מורשון הצ"ח, יצירת קשר עם העצורים
ופעילות למען שחרורם. דיווחים על המתרחש במחנה. מכתב בנושא
התקרית עם שומרי המחנה בה נהרגו שנים מהעצורים. שליחת כספים,
חומר קריאה ועיתונים. בקשות אישיות.
פרוטוקול פגישת נציגי הצ"ח עם הנהלת הועד העולמי בענין העצורים
ומשפחותיהם. תזכיר ועד סניף הצה"ר באריתריאה לצירי ברית הצה"ר
המאוחדת לקונגרס הציוני הכ"ב.
מכתב אל מפקד אזור אריתריאה בנושא התפתחות ומטרות הצ"ח.