מחנות מעצר אפריקה, המחנה בסמבל, אריתריאה - ועדת הבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב - מודעות, פרוטוקולים

08.10.1946 - 24.10.1946

סימול התיק : כ 15 - 2/ 20

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -2_20.PDF הורדת קובץ

תוכן

מודעות לקראת הבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב: הוראות לבוחר,
רשימת המפלגות העומדות לבחירה. פרוטוקול לגבי תוצאות הבחירות.
אישור על קיום הוגן של הבחירות.