מחנות מעצר אפריקה, המחנה בסמבל, אריתריאה - התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל

12.12.1944 - 27.01.1947

סימול התיק : כ 15 - 2/ 15

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -2_15.PDF הורדת קובץ

תוכן

בקשת העצורים מהרבנים הראשיים שימחו נגד הגליתם, בעיית הדיכוי
הדתי והיעדר רב ואוכל כשר, תנאי החיים הקשים במחנה, מסרי עידוד
מהרבנים לגולים, בעית הקיצוץ בכמויות המזון, בקשת הגולים להעביר
את גופותיהם של נפתלי לובינצ'יק, שאול הגלילי ועזרא אליהו לקבורה
בארץ ישראל, בקשת העברתו ארצה של אחד מפצועי ההתנגשות עם השומרים
במחנה, אספקת מזון לפסח, החשש מהשומרים הסודניים.
מכתב אל הרב הראשי של אנגליה בבקשת התערבות אצל השלטונות הבריטים
לגבי תנאי החיים הקשים במחנה.

מילות מפתח