ילקוט מורשת: כתב-עת לתיעוד ועיון

סימול הספר : ש- 264

שם מחבר הספר: אמיתי מרדכי, באואר י. הורביץ אריאל, עורכים,בן-דרור גרסיאלה, עורכת
מוציא לאור: מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ',המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש סטפן רוט. אוניברסיטת תל אביב,המכון הבינתחומי ללימודי האנטישמיות, אוניברסיטת ייל, ארה"ב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1964
כרכים: 78
שפה: עברית
הערות: 2005-1964: חוב' ג - ס"ה, סט-פ(מס' 65-3, 80-68). גליון 75: ששים שנה למרד הגטאות.,עד שנת הוצאה: 2008. גליון [85] 2 - עורך: אריאל הורביץ,2009 גליון [87]4 - ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות. עורך: אריאל הורביץ

תוכן


ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות2006
: 82, 2007: 84, 2008: [85} 2 , 2009: [86] 3 , [87] 4, 2010: [88] 5 ,
2012: 91[8],
2013: 93-92 [10-9], 94 [11] טבת תשע"ד-דצמ. 2013
2014:
95 [12] טבת תשע"ה-דצמ. 2014
2015: 96 [13] טבת תשע"ו-דצמ. 2015
2016: 97 [14] טבת תשע"ז- דצמבר 2016
2017: 98 [15] טבת תשע"ח - דצמבר 2017
על השואה. יונתן קפלן: פעילות ההצלה של משלחת האצ"ל בארצות הברית בתקופת השואה (1980, מס' 30; 1981, מס' 31)
מורגנשטרן אריה: ועד ההצלה המאוחד שליד הסוכנות היהודית ופעולותיו בשנים 1945-1943. (1971,מס' 13).
לסקוב חיים: החי"ל במלחמת העולם השניה. (1968, מס' 9).
קרפי דניאל: התפתחותה ומהלכיה של האנטישמיות הפאשיסטית באיטליה (1945-1922).(1969, מס' 10).
באואר יהודה: ארץ ישראל היהודית בזמן מלחמת העולם השניה. (1969, מס' 10).
בל כדורי ק' י': העליה הבלתי חוקית מגרמניה הנאצית. (1968, מס'8)
רדליך שמעון: היהודים בצבא אנדרס בברית המועצות 1942-1941.(1972, מס' 14).
עופר דליה: פעולות עזרה והצלה של 'המשלחת הארץ-ישראלית' בקושטא - 1943. (1972, מס' 15).
גניזי חיים: ארצות הברית והפליטים 1945-1938. (1975, מס' 19).
שטרן אליהו: הקשרים בין המשלחת בקושטא ליהדות פולין. (1985, מס' 19).
פרידמן מרדכי: ציוני ארצות הברית והצלת יהודי אירופה בשנות השואה. (1986, מס' 42).
פלד אילון: מחנות המעפילים בקפריסין. (1973, מס' 16).
אביטל צבי: יחסו של השלטון הפולני בגולה אל השאלה היהודית. (חוברת ט"ז).
גלבר יואב:המדיניות הציונית והסכם העברה 1935-1933. (1974, מס' 17, 18). לורנס ברוס: ספורה של האניה 'פנצ'ו' 1942-1940. (1975
מס' 20). קאופמן מנחם: עתידה של שארית הפליטה ושאלת ארץ-ישראל בעיני הארגונים הלא ציוניים בארה"ב. (1976, מס' 21).
גלבר יואב: האספקטים הפוליטיים להקמת הכוח הלוחם ביישוב הארצישראלי בתקופת מלחה"ע השנייה. (1976, מס' 22).
וגמן אשכולי חיה" עמדת המנהיגות היהודית בארץ ישראל להצלת יהודי אירופה. (1977, מס' 24).
יחיל חיים: פעולות המשלחת הארצישראלית לשארית הפליטה 1949-1945. (1980, מס' 30 ו-1981, מס' 31).
אופיר אפרים: על עליה ב' מרומניה ודרכה 1941-1938.(1981, מס' 31)
חיים לזר: בלי להיכנס לוויכוח. (1990, מס' 48). תגובתו למאמר של לוי אריה שריד על עדות אבא קובנר (1989,
מס' 47).
עקיבא ניר:משלחת ההצלה
בקושטא וקשריה עם סלובקיה.(1996, מס'
61).
דניאל קארפי: לבחינת מקצת 'פרשיות'
בתולדות יהודי שאלוניקי בתקופת השואה -
זכרון, מיתוס, תיעוד (1996, מס' 62).
שמעון א. שור: 'מחבואים מסוכנים' סקירה אודות הספרים: 'נשארתי בחיים במקרה' מאת אופנר רוברט ו'המחתרת החלוצית בהונגריה' מאת אשר כהן העוסקים בקבוצת בית"רים בבודפשט 1944. (1997, מס' 64).
גליון 65: שארית הפליטה והקמת המדינה (1998).
גליון 75: ששים שנה למרד גטו וארשה וחורבן קהילתה; עמנואל רינגלבלום: מכתבים מן הגניזה - פרסום ראשון. במכתבים גם על ארגון הזז"וו הרביזיוניסטי (2003).
גליון 77: ששים שניה לשואת יהודי הונגריה (2004).
גליון 78: ילדים יהודים בשואה (2004).
גליון 79: ששים שנה לסיום המלחמה באירופה ושחרור מהמחנות (2005).
גליון 80: משה ארנס: הארגון הצבאי היהודי - אצ"י (ZZW); ישראל גוטמן: איך עושים היסטוריה. תגובה למחקרו של ארנס. (2005).
גליון 81: מוקדש לנושא שארית הפליטה. אפרים אופיר: הערות סיכום לפרשת טביעתה של אוניית המעפילים 'מפקורה'; משה ארנס: תשובה למאמרו של ישראל גוטמן 'איך עושים היסטוריה'; ישראל גוטמן: הערות בעקבות 'התשובה' של משה ארנס (2006).
גליון 84: מוקדש לחקר השואה והאנטישמיות.
גליון 85: 65 שנה למרד גטו ורשה. כותבים: רות בראודה, לאה זילברשטיין על גטו ורשה, מרג'ורי למברטי על האנטישמיות.
אביב יוני: יחסו של אב"א אחימאיר לגרמניה ולשואת יהודי אירופה ([86] 3, אפריל 2009)
יחיעם ויץ: בשם שישה מיליון קטגורים? גדעון האוזנר כיועץ המשפטי לממשלה ומקומו במשפט אייכמן . בתוך המאמר פרק על: הגבורה הרוויזיוניסטית במשפט (91[8] .
70 שנה למרד גטו ורשה (93-92), אפריל 2013
גליון 94 : מוקדש לחקר השואה והאנטישמיות
ביקורת ספרים:
ז'אן ז'אק שורק: על ספרם של דרויוש ליביונקה ולורנס ויינבאום - גיבורים, תגרנים ובדאים: על הארגון הצבאי היהודי, ורשה, 2011 (95)