מחנות מעצר אפריקה, המחנה בסמבל, אריתריאה - דו"חות והתכתבות עם הצלב האדום הבינלאומי

11.06.1946 - 11.02.1947

סימול התיק : כ 15 - 2/ 14

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -2_14.PDF הורדת קובץ

תוכן

מכתבים אל הצלב האדום לגבי התנאים הקשים במחנה.
דיווח של הצלב האדום להנהלת המחנה על הטיפול בבקשות העצורים לגבי
סיגריות, ביגוד, דואר, בריאות ובקשות אישיות.
מכתב מאת הצלב האדום אל המזכיר הבריטי הראשי בארץ ישראל בנושא
ממצאי ביקורם במחנה ודרישות לשיפור התנאים.
התכתבות בנושא בעיית השומרים הסודניים שהחליפו את הבריטים.
כולל דו"ח על ביקור אצל העצורים במחנה סמבל באריתריאה (צרפתית).