NATION AND SOCIETY: SELECTED ARTICLES

סימול הספר : ז'- 190

שם מחבר הספר: JABOTINSKY ZEEV; PEDHAZUR ELAZAR (GAD), ED.
מוציא לאור: SHILTON BETAR, DEPARTMENT OF EDUCATION
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1961
שפה: אנגלית

קבצים מצורפים

Books\Nation and Society ז 190.pdf הורדת קובץ

תוכן

התוכן: גזע, הרצאה על הסטוריה יהודית, חילופי מחמאות, פרקים
בפילוסופיה הסוציאלית של התנ"ך, מכתב על האוטונומיה, על
האנטישמיות, מרד הזקנים, מעמד, מבוא לתורת הכלכלה, רעיון היובל.