מחנות מעצר אפריקה, התכתבות בקשר לבריחות ממחנות המעצר

01.01.1948 - 06.07.1948

סימול התיק : כ 15 - 1/ 10

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ15 -1_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בין מנחם בגין, יעקב מרידור, בנימין זרעוני, אליהו לנקין
וגוריון בנושא: הקשר של העצורים עם המרכז בארץ, הכנות לבריחת
השישה מגילגיל (הבריחה האחרונה), הפסקת הבריחות עד ה- 15/5/1948
לשם ריכוז מאמץ לחיסול הגולה, הבעיה הכספית בהשקעה בבריחה גדולה
ואפשרויות הסיוע לבריחות נוספות.
ביקורת של העצורים על פרסום בריחת יעקב מרידור והחמישה, לפני
שהבריטים גילו את עובדת היעלמם.
מכתב יעקב מרידור אל מושל קניה, לאחר בריחתו ממחנה גילגיל, בנושא
אחריותו לחיי האזרחים הארץ ישראלים המוחזקים במחנה בשטח ארצו,
ואזהרה שאם לא ישוחררו העצורים ינקטו צעדים נגד ממשלת קניה.