ז'בוטינסקי זאב, כרוזים, הודעות, קול קורא - חתומים או כתובים ע"י זאב ז'בוטינסקי

20.05.1928 - 20.03.1938

סימול התיק : א 1 - 12/ 8

שייך לארכיון: ז'בוטינסקי זאב
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

א1 -12_8.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: תכנית החלוקה, קריאה לסיוע כספי, ההשקפה החברתית
הבית"רית, הקמת ירחון לספרות, מחקר ועניני החיים וקריאה להחתמת
מנויים, עקרונות בית"ר, עזיבת ההסתדרות הציונית ועריכת משאל עם
צה"רי בענין יצירת הסתדרות ציונית חדשה, לקראת עריכת כינוסים של
הצ"ח והצה"ר.
כרוז משנת 1945 המצטט אמירות של ז'בוטינסקי בענינים מדיניים.
כולל כרוזים באידיש.