לשילטון בחרתנו: בן גוריון וז'בוטינסקי: המאבק על ההגמוניה בישוב ובציונות 1930 - 1935

סימול הספר : צ- 2100

שם מחבר הספר: שריד מנחם
מוציא לאור: אורן
מקום ההוצאה: הרצליה
שנת ההוצאה הלועזית: 2005
שנת ההוצאה העברית: תשס"ה
שפה: עברית
הערות: רשימת ראשי תיבות וקיצורים. נספח. מקורות וביבליוגרפיה. מפתח שמות, מוסדות ואירגונים

תוכן

תאור עיצובה האידאולוגי והמדיני של מפא"י ודרכה לשלטון תוך כדי סקירת הארועים המרכזיים בתולדות הציונות והישוב; המחלוקת והמאבק בינה לבין התנועה הרביזיוניסטית בנושאים: תוכנית הטרנספר, פרשת רצח ארלוזורוב, משא ומתן בין ז'בוטינסקי לבן גוריון, הסכמי העבודה ופרישת הרביזיוניסטים מההסתדרות הציונית.
נספח:האסטרטגיה ההתיישבותית של בן גוריון.