הדמוקרטיזציה בתנועת הליכוד - מועדת מינויים לפרימריס.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 169

שם המחבר: אסא אהוד
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

תהליך שינוי שיטת הבחירות של מועמדי המפלגה לכנסת: ועדת המינויים
שיטת השביעיות, שיטת הבחירות המקדימות (פרימריס). תאור כל שיטה,
חסרונותיה ותהליך החלפתה באחרת.