השעה 12 הגיעה: נאום פוליטי גדול בוארשה. מסקנות מתוך יישוב הדעת: הערכה אוביקטיבית של המהומות בארץ-ישראל

סימול הספר : ז'- 112

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: ברית הצה"ר בארץ-ישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1936
שפה: עברית

תוכן

אסופת רשימות: השעה ה 12 הגיעה! סקירת המצב הפוליטי, מצב היהודים
והמתרחש בא"י, מסקנות מתוך ישוב הדעת, הערכת המאורעות, הסכסוך
הישראלי ערבי, היחס לאיסלם ולשלטון הבריטי. בית לאומי - מרכז
רוחני, הרצאה של ז'בוטינסקי בחורף תרפ"ט לפני המאורעות במועדון
הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, ע"פ הרשימות של מ. א. פרלמוטר
על המחלוקת של מטרת הציונות. רשימות של אלכסנדר גרין: כל העמים
חייבים לסייע בהקמת המדינה העברית. וולפגנג פון ווייזל: לשיטת
הקנטונים, ביקורת על רעיון החלוקה.