מה רוצים הציונים הרביזיוניסטים

סימול הספר : ז'- 106

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: הועד המרכזי של הסתדרות הציונים הרביזיוניסטים בארץ-ישראל
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1926
שנת ההוצאה העברית: תרפו
שפה: עברית
הערות: תרגום מגרמנית מאת א. בן זאב.

תוכן

האידאולוגיה של הצה"ר: יצירת רוב עברי בא"י, הכללת עבר הירדן
בשטח א"י, רפורמה קרקעית, מדיניות מכסי מגן, מיסוי, מלוה לאומי
מדיניות העליה, היחס לשלטון הבריטי, הגדודים העבריים, התיישבות,
הסכסוך הישראלי ערבי ופתרונו מלחמת המעמדות בא"י, המנוף הפיננסי
למימוש הציונות, תפקידה של הסוכנות היהודית.