מדינה עברית - פתרון שאלת היהודים

סימול הספר : ז'- 167

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: ת. קופ
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1937
שנת ההוצאה העברית: תרצז
שפה: עברית

תוכן

אסופת מאמרים העוסקת בפתרון שאלת היהודים בא"י. יכולת הקליטה של
א"י. ציונות גדולה וציונות קטנה. למה אין אנו רוצים בגולה.
האנטישמיות של בני-האדם ואנטישמיות של כח המסבות. ההתישבות
והמשטר. בנין הארץ וליקוייו. רקמות על מסכת המאנדאט - ביקורת על
המאנדאט. האגדה על סכנת האישלאם. ערביי ארץ-ישראל, יהדות-החסות
ולגיונות - על הקמת כח מגן יהודי בא"י. השאלה המעמדית בהתיישבות.
תכנית-העשור. סערה מסייעת, טייפון, איבאקואציה - על תכנית
האבקואציה. מסביב ליזמה הפולנית - ביקורת על פתרונות לבעיה
היהודית מחוץ לא"י. תנועת הפטיציה של שנת 1934.