הרוויזיוניזם הציוני במאבקיו: קובץ מאמרים בראזסוויט לשנים 1931-1930

סימול הספר : ז'- 217

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב; נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמ"ו
שפה: עברית
הערות: הקדמה מאת יוסף נדבה. מקורות. מפתח שמות. שער נוסף באנגלית.

תוכן

בשתי חזיתות - בעיות חוץ ופנים בתנועה הציונית 1931-1930 - יוסף
נדבה. מה קרה? - ביקורת על המדיניות של ההנהלה הציונית בוועדת
שאו. מכתב למערכת רייכספוסט - תגובה על כתבה שהיו בה אי דיוקים
וסילופים. מעשה הגבורה של דר' רופין ביקורת על מסקנותיו בעיבוד
קרקעות. הקונגרס - על הקונגרס הציוני ה-17. איסור כניסה לארץ
ישראל - תגובה על פנייתו של ברודצקי שהציע שההנהלה הציונית תפעל
לאיסור כניסתו של ז'בוטינסקי לארץ. הנוער של הציונות ההרצלאית א'
על עקרונות בית"ר. הוועידה הרביעית - סקירת הדיונים וההחלטות של
הוועידה ה-4 של הצה"ר. הנוער של הציונות ההרצלאית ב' -
האידאולוגיה של בית"ר. ענייני ברית-טרומפלדור בפראג - בית"ר
ארגון. תיבת נח - ביקורת על מנהיגים ציוניים; סוקלוב, וארבורג,
ויצמן. על הבוז - ביקורת על ההנהלה הציונית. הקרנות - קודש
הקדשים - ביקורת על קרן הקיימת וקרן היסוד. מיעוטים - הדיונים
בחבר הלאומים בשאלת המיעוטים. הפגנה בתל-אביב - על ההפגנה נגד
שילס. הספנים הנאורים - ביקורת הדו"ח של סימפסון בשאלת כח-הקליטה
של א"י. מן היומן: לא למדו כלום ולא שכחו כלום - ביקורת על חברי
ההנהלה הציונית, נזקה של ברית שלום, המצב משביע רצון -
ביקורת על המגעים בין הסוכנות היהודית לממשל הבריטי. הבחירות
בארץ-ישראל - אלימות הפועלים נגד הרוויזיוניסטים בבחירות לאסיפת
הנבחרים. מן היומן: דרישה לכינוס הקונגרס, השמצת הרוויזיוניסטים
ב-'העולם', השמצת עתונות השמאל, בטאון חדש לנוער - הירחון
ברכת החלמה למוצקין. נאמנות - ביקורת על ההנהלה הציונית ,Le Cran
הגירה - מדיניות העליה. קואליציה רחבה - סקירה וביקורת הרעיון של
נחום גולדמן. מצבה המדיני של הציונות הרצאה ב-15/2/1931: מטרותיה
ושיטותיה של הציונות, המאבק המדיני, השאלה הערבית, הפארלאמנט,
הספר הלבן, איגרתו של מאקדונאלד, הפסקת המאבק נגד הספר הלבן.
בארץ-ישראל - פעילות הרוויזיוניסטים בא"י. אולטימטום - דרישת
הרוויזיוניסטים שההנהלה הציונית תדחה את הדיונים עם הממשל הבריטי
לאחר הקונגרס הציוני ה-17. כינוס בית"ר - לקראת הכינוס בדאנציג.
לסילוק פושטי-הרגל בציונות ביקורת על מדיניות ח. וייצמן. שכנים
טובים - על הכפר הערבי קולוניה ומאורעות 1929. ענייני בית"ר
(שיחה עם ז'בוטינסקי) מן היומן: למהותה של הציונות הכללית, הישגי
הרוויזיוניסטים בדרום אפריקה, קואליציה נגד הרוויזיוניסטים בצרפת
הסדרי נציגות בלא בחירות בארה"ב. לקראת הקונגרס הציוני. מן היומן
נאום שילס בוועדת-המנאנדטים, אי עקיבותו של הוועד הלאומי , הסבר
לנצחון הרוויזיוניסטים, לקח הפרעות ביהודי פולין, לסגירת העם -
היומון הרוויזיוניסטי בא"י, בעריכת ו. פון-וייזל. אנגליה - היחס
לשלטון הבריטי. לאחר הקונגרס - הציוני ה-17. עצמאות או חידלון -
הדרישה שהצה"ר תכריז על עצמה כעל הסתדרות בלתי-תלויה. מוסר
העצמאות - הצד המוסרי שבהפיכת הצה"ר להסתדרות ציונית בלתי תלויה.
הצעה לעיקרי החוקה של הצ"ח. המכשול - ביקורת על ההסתדרות הציונית
והסוכנות היהודית. בעד ונגד - הקמת הסתדרות ציונית עצמאית.
תפקידי הצ"ח. ניוונה הרעיוני של ההסתדרות הציונית. הצ"ח - מאמר
ראשון, שני, שלישי. מן היומן: פולמוס הפרישה בפני העם - הוויכוח
על הצ"ח, אשליית הקו הנוקשה - לשאלת התגובה למאורעות. הפתרון
היחיד לשאלת הפוגרומים - הקמת מדינה יהודית, מלחמת הייווסקציה
נגד הדת והיהודים, התנכלות לקרן תל-חי. נעים מאוד - שיתוף פעולה
יהודי-ערבי, להחרים את המיפקד האוכלוסין. מן היומן: אופטימיות
מסוכנת - לרגל חילופי-גברי בממשלת אנגליה וצמרת המינהל בא"י,
לפשר אנטי-ציונותה של הפקידות בא"י, למשמעות הסכם קאלה - יחסי
הצה"ר וההסתדרות הציונית ושאלת השקל. בין הבונד לבין פועלי
ציון. הסכם - בין הצה"ר לבין ההסתדרות הציונית. המיפקד -
ההתנגדות למיפקד האוכלוסין. מן היומן: הצד העכור שבמיפקד, לוטשים
עין לירושלים - על רצון הערבים להקים כליפות בירושלים. מן היומן:
לקראת המיפקד, לנצחון האגודה בבחירות בלאטוויה. המציתים - יחסי
בריטים-ערבים. מן היומן: מצוקת בריטניה בקפריסין, הצהרות
קומוניסטיות בוועדת החינוך, ליובלו של דר' גאסטר, הדרך לחופש
לארתור שניצלר. שניים בנובמבר - פעילות השלטון הבריטי המרוקן
את הצהרת בלפור מתוכן. מן היומן: ציונותו של העולם - המאמר
של א. שטיינאמאן, לסגירת העם בא"י, המאבק במיפקד, העולים
הבלתי חוקיים, למען אסירי המיפקד, פאציפיזם חד-צדדי - ביקורת
על השמאל, עצה לסטודנטים יהודים מוכים. גט - הסיבות לפרישת
הרווזיוניסטים. מן היומן: מחוללי פוגרומים לדין, משמעותו של החרם
על המיפקד, לקראת הבחירות בצה"ר בא"י, ליחסים בין תנועת הצה"ר
לבית"ר, הצטיינות יהודים בטייס. חדרה - על הכאת פועלים. לאופולד
גרינברג - הספד. קאלה על הסכם קאלה. מן היומן: מעשי שוד Calais
בדרך יריחו, סביב המיפקד, פרשת רצח שטאל וזוהר, הזכות לעבוד, דר'
אלברט וונדרליך - הספד. מן היומן: לזכרו של טיומקין- הספד,
הקונגרס הפאן-איסלאמי, מסילת הברזל החיג'אזית, לעמדתה של אגודת
ישראל.