הרוויזיוניזם הציוני לקראת מפנה: קובץ מאמרים בראזסוויט לשנים 1934-1932

סימול הספר : ז'- 218

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב; נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמ"ו
שפה: עברית
הערות: הקדמה מאת יוסף נדבה. מקורות. מפתח שמות. שער נוסף באנגלית.

תוכן

אל פרישה ומרד - יוסף נדבה - הרוויזיוניזם בשנים 1934-1932.
הקאנטונים - סקירה וביקורת רעיון הקמת הקנטונים בא"י. שביתת-נשק?
יחסי התנועה הרוויזיוניסטית עם מוסדות התנועה הציונית. מן היומן:
תכנית בירוביג'אן, הטרור הערבי והיישוב העברי, מטרת הטרור הערבי,
אלימות (בתנועה הציונית), התחזקות הנאציזם בגרמניה. ואדי חאווארת
הסכסוך על אדמות עמק חפר. במרתף העינויים - מצבם של יהודי בריה"מ
מן היומן: משטרת תל-אביב, נאום גלוי-לב בפי עבד-אל-האדי - בעניין
הסכסוך הישראלי-ערבי. טיפוסים חולניים - על אישים ציוניים, תורתו
של אחד העם, התנועה הרוויזיוניסטית בצרפת. חידוד הסכסוך - היחס
לשלטון הבריטי. לא למדו דבר - על רוב יהודי בא"י. מן היומן: אמת
חדשה בדבר הציונות - ביקורת על ברודצקי ולוקר. בוריס שץ - הספד.
הבדווים. על יחסנו לאנגליה - המחלוקת עם א. מ. קולישר. מן היומן:
לקיים את ההבטחה או ללכת - על המנדט, סוקלוב זוכה לנזיפה - על
עבר הירדן. רוחות חדשות באגודת ישראל - על היסודות הלאומיים
והיצרניים באגודה, פרעות תרפ"ט בעיני הקומוניסטים. הסתדרות
פועלים שנייה - על רעיון הקמת הסתדרות עובדים לאומית. מן היומן:
עוד בפרשת סכסוכי הקרקעות, חזונו של עיתונאי בריטי - על מאמרו של
הקטור בוליטו, גירוש עולים. פעילות הצה"ר בארץ-ישראל. הדים:
דחיקת רגלי היהודים במשק ארה"ב. חיימסון בלשון רבים - ביקורת על
שיטת חלוקת הסרטיפיקטים. ג'ו - הספד על ג'וזף קואן - מייסד
התנועה הציונית באנגליה. מן היומן: עבדאללה והיהודים. מאנילוביות
ביקורת על ברית-שלום ותוכנית קאלוואריסקי (קלוריסקי). מן היומן:
ועוד בשאלת הפאלאמטים - על משרדי העליה הציוניים, ש. בן ציון
ז"ל - הספד. גילוייו החדשים של דר' וייצמן - ביקורת על הרעיון
בדבר כושר הקליטה של א"י. מן היומן: השלטון הבריטי מתנכל למפעל
הציוני, השתתפות בבחירות מקומיות - דיון בשאלה, חשיבותו של מס -
חבר - על תשלום הדינר. Public School Boys מבט על ההווי האנגלי
אגדת איבן-סעוד - על רעיון הפאן-ערבי. הדים: לכינוס קונגרס יהודי
כלל-עולמי, תרבות בקשיי תקציב, ההתיישבות בבירוביג'ן. מובן
האוואנטוריזם. מן היומן: הספד-חסד לפלומר, עוד בטאון בלשון
האנגלית - על ה- ,Palestine Post בממלכת אבן סעוד. מן היומן:
שלטון האגרוף בארץ-ישראל - האלימות של ההסתדרות הכללית. הוועידה
החמישית - של ברית הצה"ר - נושאי אידאולוגיה. הלגיון היהודי של
מיציקביץ' - על פולין והיהודים. להערכת הועידה - סקירת הועידה
ה-5 של הצה"ר. סוכרת מדינית - ביקרות על האופטימיות שבישוב. כך -
ורק כך - החלטות הועידה ה-5 של הצה"ר. צלב-הקרס האדום - אלימות
השמאל. הסתדרות לאומית. רצח בנהלל - הסכסוך ישראלי-ערבי וקריאה
לכוח מגן יהודי. משפט שמיאקין - הביקורת על המשפט. שיטתו של
סוסקין - מאמר לרגל יובל ה-60. לפני הקונגרס - ה-18, על שאלת
מדינה יהודית. הרצל- על תכונותיו ומעשיו. עניין סטאבסקי - פרשת
ארלוזורוב. חיפה - מאבקי פועלים בחיפה. תנים ורכיכות - עדותו של
עבדול מג'יד בפרשת ארלוזורוב. עצומה למלך בריטניה הגדולה - בנושא
בית לאומי יהודי. הבלתי נמנע - ביקורת על השמאל. הסתדרות עובדים
לאומית. משא ומתן - לשלום במחנה הציוני וקריאה להקמת הסתדרות כל-
ציונית.