עקרונות מנחים לבעיות השעה

סימול הספר : ז'- 219

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב; נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
שנת ההוצאה העברית: תשמב
שפה: עברית
הערות: הקדמה מאת יוסף נדבה. מפתח המקורות והערות.

תוכן

הקדמה - יוסף נדבה. למהות המשטר: השקפה על בעיות מדינה וחברה,
משבר הפרולטריון א', ב, - סקירה וביקורת הסוציאליזם. על בניין
ציבור ותיקון ציבור (הרצאה בתל-אביב בשנת 1928) - בעיות חברה
וכלכלה. בעיות מעמדיות. בוררות לאומית. השאלה הסוציאלית בבית"ר.
הציונות הבלתי-מתפשרת: בראשית ברא אלוהים את תביעתי - על ראשוני
הציונות (דה-האז, טיומקין). ארצו של ישראל - תגובה על מאמר איתמר
בן-אב"י. דברים בטלים- ביקורת על רעיון א"י הדו לאומית.
ארץ-ישראל הדו לאומית. אוריינטציה תרבותית: המזרח - על ההבדלים
בין מזרח למערב. המזרח הציורי - סקירת תרבות המזרח. סכסוך
ישראל-ערב: הבעיה הערבית - בלי דראמאתיות - טיוטת חוקה והצעה
לפתרון הבעיה. שיחה עם זאנגוויל - חילופי אוכלוסין. ועוד לבעיה
הערבית. בין שבטי ישראל בינם לבין עצמם: יהודי המזרח. הספרדים
והבחירות. איכות החיים עניינים שבלב: הדר - ההדר הביתר"י. היה
אדם בצאתך... - כללי התנהגות לביתרים בצ'ביטה-וקיה. הדת, הרהורים
על הדת (נאום בווארשה, 1936). האבן השואבת שבאמונה - על דת
ואמונה. לתרוץ תמיהות (מכתבו של ז'בוטינסקי לבנו, ערי) בנושא דת.
לשון מלכים ונביאים: בזכות העברית (דגם של נאום ללומדי-עברית
מתחילים). אקטיביזם בלשון - על השפה העברית. אותיות - על כתיבת
עברית באותיות לטיניות. סטינוגרפיה - על כתיב חסר בעברית. בצל
החורבן בהלך-רוח של ט' באב (נאום בווארשה, ט' באב תרצ"ח, 1938).
הקץ לדאלוי (בוז) - ביקורת על פובליציסטים יהודים שבמקום להזהיר
מפני הסכנות מסתפקים בגינוי האנטישמיות בקריאת בוז.