הרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו: קובץ מאמרים בראזסוויט לשנים 1929-1925

סימול הספר : ז'- 214

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב; נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שנת ההוצאה העברית: תשמ"ה
שפה: עברית
הערות: הקדמה מאת יוסף נדבה. מקורות. מפתח שמות.

תוכן

לקראת ההתמודדות - יוסף נדבה. רבי-געלד - בעיות חינוך ושפה עברית
בארץ-ישראל. ללא תכנית - ביקורת על המתנגדים לעליה המונית.
גורלה של היידיש - סקירה על מצב השפה. השמאל- סקירה וביקורת
על מפלגות הפועלים. מאכס נורדאו (נאומו של ז'בוטינסקי באולם
סוסיאטה סאוונאנט פאריס 20.1.1925). היד המושטת (על הסוכנות
היהודית). על הרפורמה הקרקעית. בשאלת פטליורה - הפולמוס סביב
ההסכם על הקמת ז'אנדרמריה יהודית באוקראינה. קפטן טרומפלדור -
סקירה לזכרו. מתיישבים ותיירים - בעיות עליה והתיישבות בעליה
הרביעית (עלית גראבסקי). על דעת יחיד - על האוניברסיטה העברית,
וביקורת השלטון הבריטי. המשימות המדיניות של הוועידה - לקראת
כינוסה של ועידת היסוד של הצה"ר בפאריס 26/4/1925. הרצאות
בוועידת היסוד: א. האורח השחור - ביקורת על השלטון הבריטי והמצב
בא"י. ב. התביעה המדינית - המאבק למימוש השאיפות הלאומיות של
היהודים בא"י. ג. הלגיון. תמימות דעים - על מעמד פתיחת
האוניברסיטה העברית. העברת דגלי הגדודים - על הגדודים העבריים.
באסטה - ביקורת מדיניות ההנהלה הציונית בשאלת ההתישבות. אוייב
הפועלים - ביקורת על תנועת הפועלים ומוסדותיה. הציונות החדשה -
האידאולוגיה של הצה"ר. מה הלאה? - ביקורת על החלטות הקונגרס
הציוני ה-14. הצהרת בלפור (שמונה שנים לפרסומה) - ביקורת על
השלטון הבריטי. על התערוכה הארץ ישראלית - סקירת תערוכת היצור
והתעשיה ונתונים סטטיסטיים. הציונות הפשיסטית - ביקורת על פולחן
האישיות בתנועה הציונית. על ארץ-ישראל הדו לאומית - ביקורת על
הרעיון של מדינה דו לאומית בא"י. המאה השחורה (פליטון) על
השלטון הסובייטי. הרוויזיוניזם בארצות הברית. לניצול הניאגרה
(שיחה) בענייני ציונות. על קאסאנדרה - ביקורת המדיניות הציונית.
האנגלי - החסרונות והמעלות של האופי האנגלי. עוד קרן אחת (על
תכנית אוצר השומר) - קרן למימון הכשרה ספורטיבית. מכתב למערכת
תגובה למאמרו של ל. סאמינסקי. שיחה עם השטן - שיחה על בעיות
הציונות. הרצאות בוועידה השנייה (של הצה"ר 26-29/12/1926): האורח
הלבן - המשבר בא"י, בשאלת התכנית הכלכלית, בשאלת הפעילות העצמאית
של הצה"ר. אחד העם - מאמר לזכרו. בעיות מעמדיות - בא"י. אנחנו
הבורגנים - ביקורת על הסוציאליזם. כשמיישבים ארץ - סקירת יישוב
הפליטים היוונים שנעקרו מתורכיה. תגובות לענייני היום: א. לשאלת
מעמד הבורגנים, ב. לאטיניזאציה של הכתב העברי ג. לתיקון הכתיב
העברי. האדון טורס - על סנגורו של שוורצבארד. שאלות השנויות
במחלוקת - ביקורת על ההנהלה הציונית בראשותו של חיים ויצמן.
בעקבות ראיונו של טורס - תגובה על ראיון של סנגורו של שוורצבאד.
הספר הלבן - הכרזתו של ז'בוטינסקי בקונגרס ה-15. במזרח אין כל
חדש - יחסי יהודים ערבים בא"י. שוב על ארץ-ישראל הדו לאומית -
הביקורת על הרעיון. לשאלת תכניתנו הכלכלית. לזכרו של זאב טיומקין
הבחירות בפולין - הבחירות ב-1928 ומקומם של היהודים. אנגליה
ואנחנו - על ספרו של ודג'ווד (ווג'ווד) הדומיניון השביעי.
המלווה - על מלווה בין-לאומי ליישוב א"י. י.ס. גולדברג ז"ל
(הספד). וטו ואולטימטום מכתב לרוברט שטריקר עורך Die Neue Welt
ביקורת על הרחבת הסוכנות היהודית. ליובלם של זלטופולסקי וניידיץ'
ברית טרומפלדור - סקירה על בית"ר והקשר עם הצה"ר. מתוך יומן
ארץ-ישראלי: אדמת אינפיאט, התערוכה בתל-אביב, למהותו של
תיאטרון אוהל, האגודה לדומיניון שביעי, הבחירות באנגליה.
דרישותיו של הוועד הפועל של ברית הציונים-הרוויזיוניסטים (מכתב
להנהלה הציונית מיום 3/9/1929. בכי רע - המצב בא"י לאחר המאורעות
1929. אנגליה או...? הציונות והשלטון הבריטי. השלום - ביקורת על
רודפי השלום עם הערבים. אנחנו והפועלים - יחס הצה"ר להסתדרות
הכללית.