ז'בוטינסקי זאב, דער מינאריטעטען חלום - חלום המיעוטים - מאמר, הדפסה (יידיש)

10.04.1928 - 10.04.1928

סימול התיק : א 1 - 7/ 45

שייך לארכיון: ז'בוטינסקי זאב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

א1 -7_45.PDF הורדת קובץ

תוכן

הישגי ועידת הלסינגפורס. הצורך להמשיך להיאבק על עקרון שוויון
הזכויות.