הדרך אל הרוויזיוניזם הציוני: קובץ מאמרים בראזסוויט לשנים 1924-1923

סימול הספר : ז'- 211

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב; נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1984
שנת ההוצאה העברית: תשמ"ד
שפה: עברית
איורים: פורטרט של מערכת הראזסוויט
הערות: הקדמה מאת יוסף נדבה. מפתח שמות, מושגים וערכים.

תוכן

לתולדות הראזסוויט - יוסף נדבה. מכתב ההתפטרות מן ההנהלה
הציונית והפרישה מן ההסתדרות הציונית. תשובה לשאלות עתונאי
בעקבות ההתפטרות. סיכויי שלטון הגבירים - ביקורת על הרעיון לכלול
עשירים יהודיים שאינם ציוניים בהנהלה הציונית. DE PROFUNDIS
(ממעמקים), המשך הביקורת על שלטון הגבירים. שלוש שנותיו של האדון
סמואל א'-ב' סקירת השלטון הבריטי בתקופת סמואל. הנאפ הציוני,
מדיניות כלכלית. לחץ א', ב', ג', על צורות הלחץ השונות שיש
להפעיל על אנגליה, למען שתמלא את החובות שהמנדט מטיל עליה.
השלושה-עשר, סקירה ובקורת הקונגרס הציוני ה-13. קלאסיקון, על
טיומקין. ההנהלה החדשה, סקירה וביקורת הרכב וארגון ההנהלה
הציונית בעקבות הקונגרס הציוני ה-13. הסוכנות הערבית, ביקורת על
מדיניות סמואל. רוב, על חשיבותו של רוב יהודי בא"י. הפקר, על
הפסיביות השלטת בעם היהודי והעדר התגובה של הנוער היהודי נוכח
הסכנות. על קיר הברזל (אנו והערבים), לא די להם, ביקורת על
מדיניות הויתורים לערבים. תורת המוסר של קיר הברזל. פרעות
בברלין, סקירת הפרעות ב-6/11/1923 ומשמעותן. על הפרלמנט לארץ
ישראל, סקירה וביקורת על רעיון להקמת פרלמנט משותף יהודי ערבי.
בחירות באנגליה, סקירת הבחירות באנגליה ב-3/12/1923 והשפעתן
האפשרית על הציונות. התיאטרון העברי, על גנסין והבימה. יהודי
חסות, על מצב הבטחון בא"י. ציניות, ביקורת על צרוף חברים לא
ציוניים לסוכנות היהודית. בדרך לחיסול התנקשות, ביקורת על
הסוכנות היההודית המורחבת. אופוזיציה ואופוזיציה לשמה, ביקורת על
הסוכנות היהודית. מתקפה מדינית, התוכנית המדינית קריאה להקמת בנק
ולגיון. הלגיון א'-ב', הקמת כוח מגן עברי. האסלאם א'-ב', סקירה
על מצב האיסלם בעולם. הסערה המסייעת, האנטישמיות הגוברת בעולם
צריכה להפוך את בעיית היהודים לבעיה של מדיניות בינלאומית.