תפיסותיו המדיניות של מנחם בגין והשפעתן על תוצאות ועידת קאמפ-דיויד.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 168

שם המחבר: ספוקויני יעקב
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

העבודה בוחנת את אישיותו ותולדותיו של מנחם בגין, את תפיסותיו
המדיניות ואת מודל קבלת ההחלטות שלו כגורמים שהובילו אותו לחתום
על הסכמי קמפ-דויד.
הרקע האישי של מנחם בגין. דרכו לראשות האצ"ל, המרד, מהחלטת
החלוקה ועד הקמת המדינה, פרשת אלטלנה. דרכו הפוליטית כראש תנועת
החרות. התפתחות תפיסת השלום הכולל אצל בגין. רעיון האוטונומיה.
תהליך השלום מעלית הליכוד לשלטון ועד ועידת קמפ-דיויד.

מילות מפתח