המוניזם של המטרה או המוניזם של האמצעים? - דיון בהגותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי בהשוואה לאב"א אחימאיר.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 143

שם המחבר: ניראל חיים
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח תפיסת המוניזם האידאולוגי במשנתו הציונית של זאב
ז'בוטינסקי והשוואתה לאידאולוגיה הפוליטית של אב"א אחימאיר.
האידאולוגיה של ז'בוטינסקי בנושאי חינוך לאומי, משק וחברה, גישה
מעמדית, צבא וצבאיות, ערביי ארץ-ישראל, עליה (תכנית העשור ותכנית
האבקואציה). יחס ז'בוטינסקי לבריטניה ולמנדט, יחסו לדמוקרטיה.
דמותה של מדינת היהודים בהגותו הכללית והציונית של ז'בוטינסקי.
הויכוח בין ז'בוטינסקי לבין אחימאיר והמכסימליטים. התפתחות
האידאולוגיה הפוליטית של אחימאיר והשוואתה למודל הכללי של
הפאשיזם. יחס אחימאיר לבריטניה, לנוער ולחינוכו.