חינוך לערכים במשנתו של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 117

שם המחבר: הילמן עליזה
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

חינוך לערכים לאומיים אצל זאב ז'בוטינסקי. פעילותו לקידום החינוך
העברי-לאומי ולהפצת הלשון העברית בגולה. הקמת בית"ר כאמצעי
לחינוך והכשרה: רעיון החלוץ, קרן תל-חי, שיר בית"ר ורעיון בית"ר,
מוניזם, דמותו של שלמה בן-יוסף כאידאל חינוכי. חינוך על ידי
נאומים, מאמרים וספרים, המשמעויות החינוכיות של הרומן שמשון.
פעילות ז'בוטינסקי למען חינוך צבאי.