תפיסת הלאומיות של זאב ז'בוטינסקי בתקופת עיצוב השקפותיו.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 116

שם המחבר: סמסונוב גיל
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירת ההשפעות השונות על התפתחות והתעצבות התפיסה הלאומית של
זאב ז'בוטינסקי. יחס ז'בוטינסקי לשאלת המיעוטים הלאומיים
ולציונות.