זאב ז'בוטינסקי וקיר הברזל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 106

שם המחבר: שוורץ דוד
שנה לועזית: 1986
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מחשבתו של זאב ז'בוטינסקי בנושא הבעיה הערבית כפי שהיא באה לידי
ביטוי במאמרים קיר הברזל והמוסר של קיר הברזל.