THE IDEOLOGY OF BETAR

סימול הספר : ז'- 34/ 1

שם מחבר הספר: JABOTINSKY VLADIMIR (ZEEV)
מוציא לאור: ההנהגה הארצית של בית"ר, מחלקת חינוך והדרכה, סניף אנגליה
מקום ההוצאה: London, UK
שנת ההוצאה הלועזית: 1976
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: אנגלית

תוכן

המצע והאידאולוגיה של בית"ר