בשעה הרת-עולם

סימול הספר : ז'- 168/ 1

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב; קלוזנר יוסף, עורך
מוציא לאור: ת. קופ
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1943
שנת ההוצאה העברית: תשד
שפה: עברית
הערות: כתבים נבחרים, כרך ב'. הערות. מפתח שמות.

תוכן

הקדמה מאת ש. גפשטיין.
לתפיסת עולמו של ז'בוטינסקי, מאת
יוסף קלוזנר.
סיפור-ימי, תורכיה והמלחמה, מגילת הגדוד, מבצר עכו, הבטליון האלכסנדרוני,
נהגי הפרדים, תל-חי, ככה הועברו דגלי הגדוד, הלגיון, המפקד פאטרסון,
ג'ו כ"ץ, כשהעולם עדיין היה צעיר, צ'יוויטאווקיה, יהודי-חסות, על
המיליטאריזם, גדוד עברי, רקעו את הברזל (פליטון) שני בוגדים
(אגדה).
תמציות ראה בכתבים.