על ספרות ואמנות

סימול הספר : ז'- 185

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: ערי ז'בוטינסקי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1948
שנת ההוצאה העברית: תשח
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: סדרה: כתבים. מפתח המקורות והערות . מפתח שמות

תוכן

כרך בסידרה כתבים: 1959-1947. מאמרים על ספרות ואמנות. עשרת
הספרים (1904), שלוש אמנויות, האלה נודדה, על היהודים והספרות
הרוסית (1908), פרשת צ'ריקוב (1909): הבורחים ובעליהם, א-שמיות,
הדוב ממאורתו, הלטיפה הרוסית. הקדמה לשירי ביאליק (1911), ספרות
(1911), לקח יובלו של שבצ'נקו (1911), הפליטונים של הרצל (1912),
ואמפוקה הכנה (1912), סנקביץ' (1919), ספרים (1919), מרגליות או
מזון (על התיאטרון העברי) (1925), על אמריקה (1926), עוד על
אמריקה, ,L`Amerique a un metre בתערוכת אבל פאן (1927), אפנת
הערבסקות (1927), על ד'ישראלי (1927), רוכלי הרוח (1927),
יושקביץ (1927), אמיל זולא (1927), ביאליק שותק (1927),
הרפתקאותיו החדשות של ר' ישראל (1928), חג הבימה (1928),
פולין הישנה (1929), משורר החלוצים (1929), מה קוראים ומה חושבים
(1929), ספרי נשים (1931), כשהעולם צעיר היה (1931), היה היה פעם
(1931), המשורר לשעבר (1931), ליובל הששים של ביאליק (1933), כי
אם ברוח (ליובל הששים של פרופ' י. קלוזנר) (1934), אחרי מות
ביאליק, משורר הגעש (ליובל הששים של שאול טשרניחובסקי) (1936).