נאומים 1940-1927

סימול הספר : ז'- 175

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: ערי ז'בוטינסקי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1948
שנת ההוצאה העברית: תשח
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: סדרה: כתבים. מפתח המקורות והערות.

תוכן

כרך בסידרה כתבים 1959-1947. נאומים 1940-1927. שורש הכשלון -
בהנהלה: נאום בקונגרס הציוני ה-15 באזל 1927, ביקורת על הנהלת
הסוכנות היהודית. הצהרה אישית על הספר הלבן. למען הקמת נציגות
הישוב בלונדון ובז'ניבה: נאום באסיפת הועד הלאומי, תל-אביב,
ג' חשון תרפ"ט 1928. על המדיניות העצמאית והתכנית הסוציאלית,
דברים בועידה העולמית השלישית של ברית הצה"ר וינה 26-28/12/1928
המצע הכלכלי חברתי של התנועה. היצרן והסוחר נאום בתערוכת האביב
של התעשיה העברית תל-אביב, אביב תרפ"ט 1929, מסחר ותעשיה בא"י.
אל תבחרו בנציגים לסוכנות המורחבת - גילוי-דעת באסיפת הנבחרים של
כנסת ישראל, במושבה השני, תל-אביב, אולם אוהל-שם, סיון תרפ"ט
1929, הודעה על התנגדות הצה"ר לבחירת נציגים לא ציוניים לסוכנות
והחלטה לפרוש מהמושב. הזדון האנטי-ציוני של האדמיניסטרציה
הבריטית בארץ נאום בקונגרס הציוני ה-16, ציריך 8/1929. ביקורת על
מדיניות השלטון הבריטי כלפי היהודים. על מאורעות תרפ"ט נאום
באסיפת-עם פאריס, 29/8/1929. הסכסוך הישראלי-ערבי והדרכים לפתרון
ורשימת תביעות מהשלטון הבריטי. הנסיון האחרון נאום-פתיחה בועידה
העולמית הרביעית לברית הצה"ר פראג 10/8/1930, תביעה מהשלטון
לסייע למימוש התביעות הלאומיות של היהודים. על 'מכתב מאקדונלד'
ועל מטרת הציונות נאום בקונגרס הציוני ה-17 באזל 7/1931. תגובה
על מכתב מקדונלד וקריאה למימוש מלא של התביעות הלאומיות. הצהרה
על הקונגרס הציוני הי"ז שיחה עם סופר ראזסווייט על המחלוקת
בהסתדרות הציונית. פטיציה בגולה, התנגדות בארץ ישראל, דברים
בועידה העולמית החמישית של ברית הצה"ר, וינה, 8-9/1932. ביקורת
על מדיניות השלטון הבריטי בא"י, המחלוקת בעניין השקל. על כשלונו
של הקונגרס הי"ח הודעה לעתונות אחרי הקונגרס הציוני ה-18, פראג
9/1933, ביקורת על הקונגרס הציוני ה-18. לקראת קואליציה ציונית?
נאום-פתיחה הועידה העולמית השישית של ברית הציונים-הרביזיוניסטים
קרקוב 1/1935 הסכמי לונדון וקריאה לאיחוד השורות בתנועה הציונית
לנוכח בעיות השעה. הציונות הרוממה דברים בכנס היסוד של ההסתדרות
הציונית החדשה, וינה 9/1935 - האידאולוגיה של הצ"ח. על תכנית
האבאקואציה, הרצאה במועדון הרופאים והאינג'נרים וארשה 10/1936.
פולין תעזור ותיעזר בתכנית האבקואציה הרצאה ב'מכון לחקר בעיות
לאומיות' וארשה, חשון תרצ"ז 1936. מלאו הבטחתכם או הסתלקו מן
המנדט העדות בפני הועדה המלכותית בבית הלורדים 11/2/1937. נגד
תכנית החלוקה, הרצאה לפני חברי הפרלמנט הבריטי, ועדת פיל,
בחדר-הועדות מס' 8, 13/7/1937. מול תכנית החלוקה - תכנית העשור
נאום הפתיחה בקונבנט ההסתדרות הציונית החדשה פרג 2/1938. למות או
לכבוש את ההר, נאום באסיפת-עם בתיאטרון החדש, ורשה ט' באב
תרצ"ח 12/7/1938, ביקורת על תכנית החלוקה ועל מדיניות ההבלגה.
ציון-סיים להצלה עצמית, נאום באסיפת-עם בורשה 5/1939, קריאה
להקמת פרלמנט של יהודי מזרח אירופה. על ההדר הבית"רי, נאום במסדר
בית"ר, ניו-יורק, 31/3/1940, האידאולוגיה של בית"ר.