נאומים 1926-1905

סימול הספר : ז'- 174

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: ערי ז'בוטינסקי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1947
שנת ההוצאה העברית: תשז
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: סדרה: כתבים. מפתח המקורות והערות.

תוכן

כרך בסידרה כתבים 1959-1947. נאומים 1926-1905: לכינוס אסיפה
מייסדת של יהודי רוסיה - בכינוס הברית להשגת שלימות-הזכויות לעם
היהודי ברוסיה, פטרבורג, 11/1905 - המאבק למען זכויות-לאום
ליהודי רוסיה. ליצירת פראקציה יהודית בדומה הממלכתית: בכינוס
הברית להשגת שלימות-הזכויות לעם היהודי ברוסיה פטרבורג
19/5/1906 - הקמת סיעה יהודית-לאומית בדומה. הציונות וארגון
הלאום היהודי ברוסיה: בויכוח, על פעולתנו הקרובה, בועידה השלישית
של ההסתדרות הציונית ברוסיה הלסינגפורס, 1906. הציונות וחיי
היהודים בגולה - על ההופעה העצמאית, נאום הנעילה בועידה הרביעית
של ההסתדרות הציונית ברוסיה, האג 21/8/1907,12 - על מפלגה ציונית
ברוסיה. מצב היהודים בקיסרות העותומנית: באסיפה הכללית של הועד
לחובבי ציון, אודיסה 5/2/1912. למען הקמת לגיון עברי בצבא הבריטי
הום דיפנס, האחריות, פשרה מבישה, תורכיה ואנחנו, מיהו האויב -
נאומי תעמולה בין המהגרים היהודיים באנגליה, לונדון 1916. תכנית
לשלטון זמני בארץ-ישראל - ראשי פרקים לתכנית שלטון זמני בארץ
ישראל - ההרצאה על ראשי הפרקים, נאום הנעילה במועצה הארץ ישראלית
יפו, ט"ו-ט"ז טבת תרע"ט 18-19/12/1918. על המרידות בגדודים
העבריים באספה השביעית של הועד הזמני, יפו, ט"ו-ט"ז אלול תרע"ט
10-11/9/1919. בוויכוח על המצב הפוליטי: בישיבת הועד-הפועל של
הועד הזמני, ד-ו אדר תר"פ 23-24/2/1920 היחסים עם השלטון הבריטי.
על הגנת הגליל העליון: באספה של הועד הזמני, ד-ו אדר תר"פ. משפטו
הצבאי של הלייטנאנט זאב ז'בוטינסקי, ירושלים, 13-14/4/1920. גדוד
עברי בחיל-המצב הבריטי: בועד הזמני, סוף שנת תר"פ. בטחון הישוב
שאלת היסוד הציונית: לגיון או חימוש האוכלוסיה, תפקיד הלגיון
למנוע אלימות, בועד הפועל הציוני, פראג 7/1921. למען ממשלה
כוללת בהסתדרות הציונית: בקונגרס הציוני ה-12, קארלסבאד, 9/1921
תגובות בנושאי כלכלה וכספים. הפרישה מן האכסקוטיבה ומן ההסתדרות
הציונית: הצעתו הפוליטית של ז'בוטינסקי, הנאום בועה"פ, מכתב
ההתפטרות של ז'בוטינסקי, השיחה עם סופר ראזסווייט, ברלין 1/1923.
יסודות ראשונים בפרוגרמה הרביזיוניסטית: פאריס 19/2/1925.
האופנסיבה הפוליטית והלגיון, בועידה העולמית הראשונה לברית
הציונים הרביזיוניסטים, פאריס, 4/1925. פתרון הבעיות - רק בשיטות
מדיניות: בקונגרס הציוני ה-14, וינה, 8/1925. אחרי הקמת חיל-הספר
20-21/10/1926. שרשי המשבר: בועידה העולמית השניה לברית הציונים-
הרביזיוניסטים, פאריס, 12/1926. המשבר של העליה הרביעית.