בדרך למדינה: האלף-בית החדש, בנין, מדיניות, נספחים

סימול הספר : ז'- 179

שם מחבר הספר: ז'בוטינסקי זאב
מוציא לאור: ערי ז'בוטינסקי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1953
שנת ההוצאה העברית: תשיג
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: סידרה: כתבים. מפתח המקורות והערות.

תוכן

כרך בסידרה כתבים 1959-1947. בדרך למדינה; חלק א': האלף-בית החדש
תל-חי (1920) - על יוסף תרומפלדור. על אוונטוריזם (1932) קריאה
למאבק בגזרות השלטון הבריטי ולעליה בלתי חוקית. הגדוד (1933)
סקירת הגדוד העברי. על המיליטאריזם (1933) משמעת וחינוך צבאי.
בימי הפסקת העליה (1928) הנוער היהודי והפסקת העליה. ציון
וקומוניזם (1933)- הקומוניזם והתנועה הציונית בא"י. שעטנז לא
יעלה עליך (1933) על המוניזם באידאולוגיה של בית"ר. הילדים שלו
וילדינו (אחרי מות בנו ובתו של הרצל) (1933). על האח (האלף-בית
החדש) (1933) קריאה לנוער העברי ללמוד לירות. חלק ב' בנין:
החנווני (1927) ערכו של החנווני בבנין הארץ. תעשיה בארץ-ישראל
(1927). נפ ציוני (1927) הצורך במדיניות כלכלית חדשה בא"י. על
הנפ הציוני: פעם שניה (1928) המדיניות הכלכלית בא"י. מזמרת הארץ
(1932) על תוצרת הארץ. קואופרטיבים לעליה (1932) קואופרטיבים
לעליה (1932) על הקמת אגודות שיתופיות לעליה. עוד על אוונטוריזם
(1932) על הרפתקנות כלכלית. בעיות מעמדיות (1933) חברה וכלכלה
בא"י. חלק ג' מדיניות: יהודי חסות (1922) המצב הבטחוני בא"י לאחר
פיזור הגדודים והצורך להקים כוח מגן. רוב (1923) רוב יהודי בא"י
כתנאי ליצירת מדינה יהודית. האיסלם (1925) סקירה על מצבו וכוחו
של האיסלם. ערב הצעד האחרון (1928) על הסוכנות היהודית המורחבת.
ציונות קטנה מהי? (1930) ביקורת על תומכי בית לאומי ללא מדינה.
שולחן עגול עם הערבים (1931) הסכסוך ישראלי ערבי והדרכים לפתרונו
על קיר הברזל (אנחנו והערבים) (1933) יחסי יהודים ערבים. המוסר
של קיר הברזל (1933) על הבעיה הערבית. עגלת הכלי זמר (1935)
תשובה לדברי ההאשמה של סטפן וייז שהרביזיוניזם היא תנועה
ראקציונית ואנטי פועלית. נספחים: מצעי הצה"ר ובית"ר: מה רוצים
הציונים הרוויזיוניסטים? (1928) רעיון בית"ר (1934).