בחזית: קובץ לבעיות הציונות

סימול הספר : מפהמ- 2

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1938
שנת ההוצאה העברית: תרצח
שפה: עברית
איורים: איורים, פורטרט.
הערות: חד-פעמי.

תוכן

אסופת רשימות לבעיות הציונות של חברי מפלגת המדינה העברית:
ברכת עדוד לרוברט שטריקר.
ה. רוזנבלום: לאחר השעה השתים-עשרה - תוכנית החלוקה וועדת פיל.
מ. גרוסמן: המכירה הכללית - המשבר בתנועה הציונית.
ב. וינשטין: המסגרת היחידה - המחלוקת בהסתדרות הציונית ומוסדותיה
י. מחובר: החלוקה הראשונה - הפרדת עבר הירדן מארץ-ישראל.
י. ברוצקוס: מדיניות-מסחר חיצונית של ארץ-ישראל הסעיף ה-18 -
החוק הבריטי והשלכותיו הכלכליות.
ד. דונר: לאחוד העובדים הלאומיים - קריאה להקמת הסתדרות עובדים
לאומית. רשימות בנושאי ציונות ומצע מפלגת המדינה העברית.