TEL-HAI FUND: NEWS SUMMARY

סימול הספר : קתח- 15

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: ההנהלה הראשית של קרן תל-חי
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1947
כרכים: 02
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: מס' 1,2.

תוכן

מקבץ ידיעות קצרות בנושאי קרן תל-חי, הישוב היהודי ב-1947, המצב
בתנועת החרות, ביקורי אישים, מכון ז'בוטינסקי, התיישבות נחלת
ז'בוטינסקי, סקירות על פעילות בית"ר, גולי אפריקה, ברית נשים
לאומיות, תוצאות הקונגרס הציוני ה-22.