דער קרן תל-חי אינם אויפבוי פונם אידנשאט

סימול הספר : קתח- 14

שם מחבר הספר: בוקסר יצחק
מוציא לאור: קרן תל-חי דירעקטאריום אין ארגענטינע
מקום ההוצאה: בואנוס איירס
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
שנת ההוצאה העברית: תשד
שפה: יידיש

תוכן

קרן תל-חי בבנין המדינה. סקירה ביידיש של הפעילות, המדיניות
כלכלית-חברתית, היחס להסתדרות הציונית, מוסדות הישוב
והאידאולוגיה של הקרן.