אליך, הבוחר, אנחנו פונים: לקראת הקונגרס העשרים ואחד!

סימול הספר : מפהמ- 7

שם מחבר הספר: גרוסמן מאיר
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1939
שנת ההוצאה העברית: תרצט
שפה: עברית

תוכן

חוברת תעמולה של מפלגת המדינה העברית לקונגרס הציוני ה-21.