יחסי הגומלין בין התנועה הרביזיוניסטית והאצ"ל מהקמת האצ"ל ועד הכרזת המרד (אפריל 1937 - פברואר 1944)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 290

שם המחבר: שצ'וצ'ינסקי אייל
שנה לועזית: 2000
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

תולדות היחסים בין התנועה הרביזיוניסטית לבין האצ"ל (1937 - 1944) על רקע עיצובם האידאולוגי והתפתחותם המדינית והארגונית מהתפלגות ארגון ב' והקמת האצ"ל ועד הכרזת המרד נגד השלטון הבריטי על ידי מנחם בגין.