ועדת הבניין הראשונה של מצודת זאב. עומדים מימין לשמאל: שלמה מאירוביץ' (מוריאל), חיים בלילובסקי, יוסף קלוזנר והמהנדס מ. רוטמן.

סימול התצלום : תצ- 6856

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1934
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח