ז'בוטינסקי זאב, המו"מ בין ההסתדרות הציונית לבין הצה"ר והצ"ח

10.10.1938 - 07.04.1939

סימול התיק : א 1 - 4/ 42

שייך לארכיון: ז'בוטינסקי זאב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

a 1\114273.pdf הורדת קובץ

תוכן

מכתבי דוד בן גוריון אל שלמה יעקובי לגבי הצורך באיחוד של התנועה
הציונית ודרישת הצ"ח לביטול השקל ואל פנחס רוטנברג לגבי המו"מ
שיש לנהל בין שני הגופים.
התכתבות זאב ז'בוטינסקי עם פנחס רוטנברג בנושא הצעות למו"מ בין
שתי ההסתדרויות הציוניות, סיכוייו, כשלון נסיונות התיאום של
רוטנברג והפרת ההסכם על אי פרסום פרטי הדיון המשותף שנערך בין
נציגי הועד הלאומי ונשיאות הצ"ח ע"י יהושע סופרסקי.
פרוטוקול הדיון בין נציגי הועד הלאומי ונשיאות הצ"ח בעניני הישוב
בארץ ישראל, השתתפות הצה"ר במוסדות הועד הלאומי, הבחירות לאספת
הנבחרים, פעילות ויחסי האצ"ל וההגנה, ההבלגה וההעפלה.
קטעי עתונים בנושא המו"מ בדבר היחס לכופר הישוב, והשיחות בלונדון
בין נציגי שתי ההסתדרויות הציוניות.