תמונת מחזור של המפקדה הראשית של ברית החייל ארץ-ישראל. הופק במלאת עשור לברית החייל.

סימול התצלום : תצ- 6816

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/03/1943
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים
הצלם / בעל הזכויות: פוטו רקס

קבצים מצורפים