התנועה הרביזיוניסטית ובית"ר בהנהגה ובמרד בגיטאות ורשה, לודז', וילנה וקובנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 87

שם המחבר: ילין דינה
שנה לועזית: 1983
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

המפלגה הרביזיוניסטית ותנועת בית"ר בערים ורשה, לודז', וילנה
וקובנה עד הכיבוש הגרמני. התארגנות ופעילות התנועה בגטאות אלו
ויחסה אל ההנהגה היהודית של הגטו. היחסים עם מפלגות ותנועות
אחרות. הקשרים עם העולם מחוץ לגטו ובין הגטאות. הרביזיוניסטים
ובית"ר במרידות בגטאות.