הסתדרות צעירות לאומיות - דבורה.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 167

שם המחבר: ברסקי איה
שנה לועזית: 1981
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

קבוצת בנות דתיות שפעלה בשנות העשרים בירושלים והצטרפה לבית"ר.
הקמת הסתדרות הצעירות הלאומיות דבורה, פעילותה ומאפיניה.
אידאולוגית הקבוצה. השוואת דבורה למודל של תנועת נוער מבחינת
מאפינים חיצוניים, תכנים ויחסי מדריך חניכות.