Destruction and Resistance: A History of the Partisan Movement in Vilna

סימול הספר : ש- 1618

שם מחבר הספר: Lazar Chaim
מוציא לאור: SHENGOLD PUBLISHERS
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: גם בעברית. ראה ש-337 וגם ש-1513

תוכן

תקופת השואה בוילנה, תוך תיאור פעילות בית"ר וילנה בתקופה זו,גיטו וילנה, המחתרת בגיטו, פעילות הפרטיזנים בליטא וברוסיה
הלבנה.