זאב ז'בוטינסקי ורעיון חומת הברזל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 166

שם המחבר: בן אריה
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

יחס זאב ז'בוטינסקי למיעוטים לאומיים כפי שהוא מתבטא בתכנית
הלסינגפורס. יחס ז'בוטינסקי לבעיה הערבית במאמרים קיר הברזל
והמוסר של קיר הברזל.