תכלת לבן - סיעת חרות בהסתדרות הכללית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 165

שם המחבר: מנקי איתן
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הקמת סיעת חרות בהסתדרות, תוצאות הבחירות הראשונות להסתדרות שבהן
השתתפה הסיעה (1965). פעילות סיעת תכלת-לבן בהסתדרות לפני המהפך
של 1977, התארגנות מוסדות הסיעה, בחירות 1969 ו-1973. פעילות
הסיעה בתקופת ממשלת הליכוד, הבחירות להסתדרות 1977, יחסי הסיעה
עם שרי האוצר של הליכוד, בחירות 1981. יחסי הסיעה עם תנועת החרות
לפני ואחרי המהפך. השפעת הקמת ממשלת האחדות ב-1984 על סיעת תכלת-
-לבן בבחירות 1985.