השואה והיבטיה בראי תפיסת המרד של בגין.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 164

שם המחבר: מלכה יעקב
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

קורותיו של מנחם בגין מראשית מלחמת העולם השניה ועד שמונה כמפקד
האצ"ל. התפתחות אידאולוגית המרד של בגין עד המלחמה. בחינת וניתוח
האופן שבו מתיחס בגין לשואה בהכרזת המרד של האצ"ל ובתקופת המרד.

מילות מפתח