האירגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל - השנים הראשונות: 1937-1931 ההגנה הלאומית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 163

שם המחבר: קדרון ענת
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הגורמים להקמת ארגון ההגנה הלאומית, אופי התארגנותו ופעילותו.
הקמת הארגון - פרישת אברהם תהומי ואנשיו מההגנה והתאחדותם עם
אנשי בית הספר למדריכים של בית"ר. ההרכב החברתי של אנשי הארגון
ומגויסיו. התפתחותו הפוליטית והאידאולוגית של הארגון. מבנה
הארגון. תגובת ההגנה הלאומית במאורעות 1936. הסיבות לפילוג השני
והקמת האצ"ל.