השלג של אשתקד - דת ויהדות בהשקפתו של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 162

שם המחבר: עובד יחזקאל
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השינויים ביחס זאב ז'בוטינסקי לדת ולמסורת היהודית וסיבותיהם.
דת ומסורת בחייו הפרטיים של ז'בוטינסקי. יחסו לתנ"ך, לאדם היהודי
וללאום היהודי. יחסי ז'בוטינסקי עם הממסד הדתי בארץ ובעולם ועם
הרב קוק. השוואת השקפותיו בנושא הדת לאלו של דוד בן-גוריון.