ז'בוטינסקי זאב, הפעילות למען הגדוד העברי - מכתבים, זכרונות, קטעי עתונים (כולל משנת 1961)

03.08.1915 - 27.02.1920

סימול התיק : א 1 - 4/ 6/ 1

שייך לארכיון: ז'בוטינסקי זאב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

א1 -4_6_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות זאב ז'בוטינסקי עם משרדי הממשלה הבריטית ואישים בריטים
שונים בנושא הצעותיו להקמת לגיון עברי שיישלח למזרח התיכון.
התכתבות עם מפקדי גדוד נהגי הפרדות (פטרסון והמילטון) בנושא
פעילות הגדוד וחשיבותה.
התכתבות עם ג.ס. אמרי בנושא הפעולות להקמת לגיון עברי ושחרור
זאב ז'בוטינסקי מהצבא. מסמך לגבי שחרור חברי הגדודים.
המלצה מאת שגרירות רוסיה בלונדון על זאב ז'בוטינסקי לשלטונות
בריטניה ובקשה לסייע לו בפועלו למען הגדודים.
תזכיר בכתב ידו של ז'בוטינסקי, החתום ע"י יוסף טרומפלדור בנושא
פעילותו של גדוד נהגי הפרדות.
תכניתו של זאב ז'בוטינסקי להקמת כח יהודי שיילחם במסגרת הצבא
הבריטי. פתק ובו חישוב עלות הקמת הגדוד ואחזקתו.
תזכיר מאת חיים וייצמן בנושא הקמת לגיון יהודי. מכתבי חיים
וייצמן אל מרק סייקס בבקשת סיוע לתכניתו של ז'בוטינסקי להקמת
גדוד עברי ושליחתו למצרים.
מכתב מאת הועדה המכינה לעניני הגדוד בניו יורק בנושא ההכנות
לגיוס יהודים מארה"ב להקמת גדוד נוסף במסגרת הגדודים, בחתימת
נחום סלושץ, יצחק בן-צבי ודוד בן גוריון.
קטע עתון בנושא דעתו של ז'בוטינסקי לגבי עתידו של הלגיון העברי
בארץ ישראל. קטע עתון המביא שלושה מכתבים של זאב ז'בוטינסקי אל
יוסף טרומפלדור בנושא הפעילות לקידום רעיון הקמת הלגיון וחשיבות
גדוד נהגי הפרדות.
פרקי זכרונות בנושא זאב ז'בוטינסקי ותפקידו הגדול ביצירת הגדוד
הארצי-ישראלי.
כולל מכתבים בגרמנית.