דמות הנוער בהגותו של ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 161

שם המחבר: זוננשטיין הרמן, רווח מירי
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הגדרת זאב ז'בוטינסקי למושג נוער. הנוער בשיריו, בסיפוריו
ובנאומיו. הקשר בין השקפתו המדינית של ז'בוטינסקי ויחסו אל
הנוער. פעילותו המעשית של ז'בוטינסקי עם נוער - תנועת הנוער
בית"ר ויחסיו עם הנוער באצ"ל.